Čo môže byť pre hudobníka väčšou satisfakciou ako to, keď chcú samotní hudobníci hrať jeho skladbu?

Share: