Dobrý portrét je taký, ktorý prezradí, čo je v človeku.

Share: