_Q3B4298 1

Ako výtvarníčka sa sústreďuje na kresbu, grafiku a maľbu. Okrem voľnej tvorby sa venuje návrhom poštových známok, ex librisu, ilustráciám, karikatúre či drobnej plastike. Komplexnosť jej tvorby umocňujú presahy do sveta literatúry, v ktorom nachádza ďalšie výrazné vyjadrovacie prostriedky. Kým maľba jej poskytuje únik z pozemského sveta, v poviedke sa vydáva na cestu hľadania pokladu. „Poklad je akési jadierko v texte, ktoré prinesie pocit radosti pri jeho náleze. Niekedy je to odpozorované fungovanie vzťahov, inokedy prekvapivá pointa.“ Táto dvojdomosť v tvorbe Júlie Piačkovej vzbudila moju zvedavosť. Čo tak nazrieť do príbehov jej obrazov, pomyslela som si.

Pripravila: Kamila Balcová

Foto: Andrej Balco, archív J. Piačková

Art
  • Igor Piacka

  • Igor Piacka

  • Igor Piacka

S Igorom Piačkom som sa prvýkrát stretla ešte ako dieťa. Mala som 11 rokov. V tom čase vydával môj otec knihu Strigôňove prázdniny, ktorú Igor ilustroval. Predobrazom dievčatka, ktoré príde k dedkovi Strigôňovi na prázdniny, som sa stala ja. Prešlo ďalších, takmer dvadsať rokov, a my sme sa opäť stretli. Tentokrát som si z Igorovho ateliéru odniesla potrét 30-ročnej ženy. Kruh sa uzavrel. Ostali však otázky. Igorove obrazy ma veľmi zaujali. Začala som byť zvedavá na jeho tvorbu, na jeho cestu výtvarníka. Z našich stretnutí a korešpodencie napokon vznikol tento rozhovor, za ktorý som vďačná.
Foto: Andrej Balco Spracovala: Kamila Balcová

Art