Ako výtvarníčka sa sústreďuje na kresbu, grafiku a maľbu. Okrem voľnej tvorby sa venuje návrhom poštových známok, ex librisu, ilustráciám, karikatúre či drobnej plastike. Komplexnosť jej tvorby umocňujú presahy do sveta literatúry, v ktorom nachádza ďalšie výrazné vyjadrovacie prostriedky. Kým maľba jej poskytuje únik z pozemského sveta, v poviedke sa vydáva na cestu hľadania pokladu. „Poklad je akési jadierko v texte, ktoré prinesie pocit radosti pri jeho náleze. Niekedy je to odpozorované fungovanie vzťahov, inokedy prekvapivá pointa.“ Táto dvojdomosť v tvorbe Júlie Piačkovej vzbudila moju zvedavosť. Čo tak nazrieť do príbehov jej obrazov, pomyslela som si.

Pripravila: Kamila Balcová

Foto: Andrej Balco, archív J. Piačková

Art

V Pezinku sa žije dobre. Máme tu všetko, čo potrebujeme. Zámocký park, plaváreň, Malé Karpaty a vo vinohradoch prísľub lahodného vína. A k tomu Mlsnú Emmu. Pezinčania vedia, o čom hovorím. Mnohí do nej neraz zavítajú.

Text, photo: Kamila Balcová

Lifestyle