SLOVAK PRESS PHOTO spúšťa 8. ročník súťaže!

Súťaž novinárskej fotografie  SLOVAK PRESS PHOTO vstupuje do 8.ročníka s vynovenými kategóriami, pravidlami i porotou.

text: Jana Garvoldtová, úvodná foto: Desana Dudášová

Pozvanie ako predseda poroty prijal opäť  Joe Klamar, slovensko-kanadský novinársky fotograf pôsobiaci v Agence France Presse (AFP) vo Viedni. Ďalšími členmi poroty sú Kadir van Lohuizen, holandský novinársky fotograf z fotografickej agentúry NOOR,  Fréderique Rondet,  fotoeditorka francúzskeho denníka Liberation, prof. Jindřich Štreit, významný český fotograf a pedagóg, a Andrej Balco, slovenský dokumentárny a portrétny fotograf.

Súťažné kategórie

V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi tvoriaci pre médiá prihlasovať svoje práce do kategórií: Aktualita, Reportáž, Portrét, Každodenný život, Svet umenia a kultúry, Životné prostredie a príroda a Šport, ako aj do osobitnej kategórie Grant Bratislavy. Pre slovenských i zahraničných fotografov z okolitých krajín sú určené kategórie Študenti a mladí fotografi do 26 rokov a kategória Dlhodobý dokument určená pre snímky rôznych fotožurnalistických žánrov dokumentujúcich rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej 3 rokov. Novinkou medzi medzinárodnými kategóriami je kategória Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Témou tejto kategórie pre tento rok sú „ Problémy dnešnej doby.“

Všetky medzinárodné kategórie sú otvorené pre autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.

Spôsob hodnotenia a ocenenia

V 8. ročníku zachováme nový spôsob hodnotenia, ktorý sa ujal v predchádzajúcom roku. V zmysle súťažných pravidiel porota vyberie v každej kategórií najviac 4 najlepšie práce ( samostatné fotografie a série) – finalistov, spomedzi ktorých určí víťaza, ktorý získa cenu od partnera kategórie. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným vyhlasovaním výsledkov. V rámci výstavy budú predstavené všetky finálové práce. Hlavnú cenu Grand Prix bude môcť porota udeliť nielen za samostatnú fotografiu, ale aj za sériu fotografií.

Porota aj v tomto ročníku rozhodne o udelení ceny Mladý talent SLOVAK PRESS PHOTO slovenskému fotografovi – študentovi do 26 rokov, ktorý porotu zaujme svojou prácou, s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu. Cenu v hodnote 500 eur odovzdá víťazovi tejto kategórie starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Okrem ocenenia usporiada Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO víťazovi samostatnú výstavu v priestoroch svojej galérie.

Osobitná kategória Grant Bratislavy sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Víťaz tejto kategórie, ktorého na základe ukážky projektu navrhne porota a vyberie primátor Bratislavy, získa štipendium v hodnote 2 000 eur na fotografovanie premien Bratislavy. Témou tohto ročníka je Genius loci.

foto: Tomáš Benedikovič, foto získala cenu Grand Prix v r. 2018

Súťažné pravidlá

Oproti predchádzajúcim ročníkom organizátor sprísnil súťažné pravidlá. Súťažiaci budú povinní uvádzať pri všetkých prihlásených prácach základné informácie o vzniku fotografií tak, aby boli zachované princípy dobrej žurnalistiky. Súčasne sú sprísnené požiadavky na prihlásené fotografie, aby sa zabránilo akejkoľvek manipulácii s pôvodným obsahom.

Registračný systém

Registračný systém bude na vynovenej internetovej stránke www.slovak-press-photo.sk spustený 3.6.2019. Fotografi môžu prihlasovať svoje práce do 25.8.2019. Medzinárodná porota bude prihlásené práce hodnotiť až počas 4 dní, od 30. do 2.9. 2019 v Bratislave. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3.10.2019 v Primaciálnom paláci v Bratislave a ocenené práce budú opäť vystavené v Dome umenia (Kunsthalle) na Nám. SNP 12 v Bratislave.

Výstava fotografií Kadira van Lohuizena

V rámci tradície organizovania výstav jednému z členov poroty otvoríme 2. septembra výnimočnú výstavu fotografií WastelandRising Sea Levels holandského fotografa a člena poroty Kadira van Lohuizena v Bratislave. Jeho série upozorňujú na závažné enviromentálne problémy a skúmajú, ako šesť veľkomiest sveta hospodári s odpadom a aké sú vplyvy zvyšujúcich sa hladín mora na životy ľudí.

Partneri projektu

Projekt sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme generálnym partnerom, hlavným partnerom, mediálnym partnerom, partnerom a všetkým, ktorí projekt podporujú.

 

 

Share: